Vad ingår i ett fönsterbyte?

Att byta fönster till en fastighet är en investering. Bytet sker ofta av en anledning som ligger i att man på sikt vill komma att spara in pengar till bostadsrättsföreningen. Fönster - och tak, ska tilläggas - är en stor energitjuv som gör att räkningen för exempelvis uppvärmning stiger och lägger sig bortom vad som är rimligt att betala. Ett fönsterbyte är förvisso kostsamt - men det betalar dig från dag ett. Det estetiska är också viktigt och här kan man ställa sig frågan om vad som brukar ingå i ett fönsterbyte - är det allt från fönsterbleck, karmar och bågar som byts ut eller fokuserar man enbart på själva rutan och glaset?
"Vad som ingår i ett fönsterbyte är en fråga som avgörs av vilken firma ni anlitar samt hur mycket ni är beredda att betala. Normalt så brukar man säga att utsidan är föreningens medan insidan av ett fönster är varje enskild medlems egendom. Fönsterbleck och allt som syns utvändigt byts därför ut, men exempelvis fönsterbrädor inne i bostäder lämnas kvar."

Det företag som anlitas lämnar en offert för ert fönsterbyte och i den beskrivs vad som ska göras och till vilket pris. Normalt så brukar man säga att det som finns på utsidan byts ut; det tillhör BRF:en. Insidan tillhör varje enskild medlem. Det innebär inte att insidan blir ful på något sätt; byter man fönster så syns det även invändigt och förändrar på samma sätt där.

Det årliga underhåller kostar väl också?

Många negligerar det underhåll som krävs för att hålla sina fönster i ett gott skick. Det gör att fönstren slits i förtid, att funktionen inte blir lika god samt att det rent estetiska även det påverkas. Vid ett fönsterbyte idag så kan man slippa underhållet. Detta då man har ett större urval och exempelvis kan välja plastfönster som inte alls kräver lika mycket underhåll som fönster av trä. Detta utan att vare sig det estetiska eller funktionella påverkas överhuvudtaget.

En tidigare akilleshäl har varit att plastfönster ser konstiga ut om de placeras på exempelvis trä- eller tegelhus. Så är det inte nu; plastfönster kan imitera vilket material och stil som helst. Att de dessutom bär en lägre kostnad är en stor bonus.

Några fördelar med att byta fönster

Utöver att en fastighet blir vackrare och mer inbjudande så finns det ytterligare några fördelar med att genomföra ett fönsterbyte. Lägre energikostnader har vi nämnt, men vi ska även peka på en annan aspekt inom samma sfär. Nämligen isolering som ger ett behagligare inomhusklimat.

Många äldre fastigheter har problem med dragiga bostäder och detta är något som ofta kan härledas till just fönstren. Genom att byta så tar man också bort draget och man får en behaglig miljö att vistas i - utan kall luft eller kyliga zoner.

Vi ska även tillägga att ett fönsterbyte är något som ofta tilltalar spekulanter av lägenheter. Har er BRF nyligen genomfört ett byte så kommer också varje enskild bostad att öka i värde.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
20 Sep 2018