Byta till energifönster | Så går det till

Många bostadsrättsföreningar söker vägar till att bli mer effektiva och spara pengar. Att byta till energifönster är en åtgärd som verkligen fungerar.

Energifönster sparar pengar

Få saker påverkar upplevelsen av en fastighet som fönstren. Man brukar säga att fönstren är lite av fastighetens ögon och om detta kan vi säga att det finns lite väl många trötta sådana runt omkring i Sverige. Trötta ögon som behöver piggas upp; något som allt som ofta stavas fönsterbyte. Att byta fönster är kostsamt, men det är också något som man tjänar på i det långa loppet. Fastigheten upplevs som mer inbjudande och trivsam, den blir vackrare och den ökar samtidigt i värde. Den stora fördelen dock, den handlar om att ta steget och byta till energifönster.

"Att byta till energifönster är en ren investering. Bytet sker i varje enskild lägenhet och innebär att företaget tar med de äldre fönstren och sätter in de nya; något som föregås av noggranna mätningar och uträkningar gällande exempelvis bärkraft. Ett fönsterbyte är ett stort projekt som går att genomföra oavsett årstid - det är möjligt att spänna fast skydd som isolerar även då det är kallt utomhus."

Energifönster förhindrar läckage av varm luft inifrån, de tar bort kallras och de förhindrar samtidigt kall luft från att komma in i bostaden. Allt detta leder till lägre kostnader för uppvärmning och ger på samma gång ett behagligare inomhusklimat. Bytet sker i varje lägenhet och är - tack vare speciella skydd - möjligt att genomföra oberoende av hur vädret är eller vilken årstid det handlar om.

Byta till energiglas på befintliga fönster

Det kostar ganska mycket att genomföra ett renodlat fönsterbyte. Det finns dock även andra alternativ där man kan nå samma effekt och skapa energiglas på befintliga fönster. En fönsterrenovering är också ett alternativ.

Processen innebär - kortfattat - att ett företag tar med sig fönster till sin verkstad och väl där så lägger man ett tunt, tunt oxidskikt på glaset.

Beläggningen i fråga syns inte och är lika tåligt som glaset självt är. Ljusinsläppet påverkas inte heller. Däremot så påverkas energiräkningen positivt. Man brukar räkna på att en fönsterrenovering som involverar ett byte till energiglas kan spara - i varje hushåll - 50% av värmeläckaget. Ett prisvärt alternativ.

Andra fördelar med energifönster

Vi tänkte räkna upp några andra tydliga fördelar med att byta till energifönster.

  • Vackra. Dagens plastfönster - om man väljer sådana - är billigare och kommer med ett större urval; något som gör det möjligt att matcha fönstren i fråga mot vilken fastighet som helst - oavsett byggmaterial på fasaden.

  • Lägre bullernivå. Energiglas är en bra lösning i större städer då det sänker bullernivån markant. Bor man centralt i exempelvis Stockholm så är skillnaden total om man jämför ett vanligt två-glas-fönster med ett energifönster.

  • Lägre U-värde. U-värdet sänks rejält. Konkret så innebär det att energiläckaget kan sänkas från en tredjedel till mindre av häften.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
24 Nov 2020