Måste man kunna öppna fönstret i köket?

Att kunna vädra ut matoset via köksfönstret är bekvämt och uppskattat. Men måste man kunna öppna fönstret i köket?

Många som bor i lägenhet anser att det är en självklarhet att man ska kunna öppna fönstret i köket. Det blir ett sätt att vädra ut matos, släppa in friskluft eller bara njuta av vårvädret. Men något sådant krav kan man inte ställa. Det finns ingen lag som anger att en lägenhet måste ha ett öppningsbart fönster i köket. Däremot finns ett par andra lagar att förhålla sig till:

Alltid krav på utrymningsvägar

Oavsett hur du bor finns krav på utrymningsvägar. En väg som man snabbt kan ta sig ut genom vid exempelvis brand. Bor du i ett enplanshus är kravet att det ska finnas två utrymningsvägar. I detta fall är det vanligt med en entrédörr och en altandörr.

Är det flera våningar finns kravet på minst en utrymmesväg per våning. Det ska alltså vara möjligt att ta sig ut från varje våning. Det går inte att räkna med att det går att ta sig ner via trappan och sedan ut. Källare räknas däremot inte som våningsplan.

Det går däremot inte räkna ett fönster som en utrymningsväg då det ställer kravet på att klättra upp och över fönsterkarmen. Skulle däremot fönstret gå ända ner till golvet och vara helt öppningsbart så kan det ses som utrymningsväg. Detta skulle exempelvis kunna gälla för en glasvägg likt hur en inglasad altan brukar vara uppbyggd. 

Boverkets krav på fönster – men inte öppningsbara

Vid byggnation av en bostad behöver hänsyn tas till Boverkets krav. I deras inledning kring vad som krävs vid bostadsutformning nämns exempelvis att en bostad både ska ha funktion för vila, måltider, samvaro, god hygien och förvaring.

Vid en mindre lägenhet kan detta omfatta ett och samma rum, förutom personliga hygienen som uppfylls med en toalett. Detta upp till lägenheter på max 35 kvadrat. Vid större lägenheter skapas tydligare krav på att rummen ska kunna skiljas åt. Det står att lägenheten ska byggas så att rummen kan skiljas åt och att dessa ska ha fönster.

Här uppkommer alltså krav på att det ska finnas fönster i vardera rum. Däremot nämns det inte att dessa fönster måste vara öppningsbara.

Exempel – När köksfönstret låstes

Under 2015 byggde ett fastighetsbolag balkonger på ett par bostäder. Däremot byggdes det inte någon balkongdörr, åtminstone i första läget. Det skapade en situation som innebar att flera boende valde att krypa ut genom köksfönstret för att komma ut på sin nya balkong. Detta reagerade självklart både fastighetsägaren och den kontrollansvarige på och valde att låsa fönstren. Detta för att säkerställa att ingen tog sig ut på balkongen förrän hela byggnationen var helt klar.

Exemplet visar att fastighetsägaren alltså kan låsa köksfönstret om detta krävs. Det finns ingen lag som säger att köksfönstret måste kunna öppnas och ett öppningsbart fönster kan även låsas. Däremot finns lag på att varje rum ska ha fönster förutsatt att det är en bostad på över 35 kvadratmeter.

 

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
2 Apr 2020