Byta fönster i helt radhusområde

Oavsett om radhuset du bor i ingår i en bostadsrättsförening eller en samfällighet kan vi hjälpa er med ett fönsterbyte. Inom de allra flesta radhusområden finns en detaljplan som dikterar under vilka omständigheter fönstren får bytas ut. Det är vanligtvis inte tillåtet att på eget bevåg byta fönstren i ett radhus, utan ett fönsterbyte ska ske gemensamt för hela föreningen eller samfälligheten, precis som i ett flerfamiljshus.

”Ett fönsterbyte förbättrar inte bara utseendet på radhuset, utan även isoleringsförmågan, vilket leder både till mindre buller utifrån och sänkta uppvärmningskostnader”

Med ett fönsterbyte har ni i ert område chansen att ge era radhus en föryngring, både estetiskt och funktionellt. Ett fönsterbyte förbättrar inte bara utseendet på radhuset, utan även isoleringsförmågan, vilket leder både till mindre buller utifrån och sänkta uppvärmningskostnader. Oavsett om ert radhus är byggt i traditionell eller mer modern stil kan vi hjälpa er att hitta rätt fönstermodell, som bevarar radhusens karaktär och samtidigt ökar bekvämligheten.

Ett enhetligt utseende

Radhus är en boendeform där man i mångt och mycket kan rå sig själv, men samtidigt lever i en ganska stark symbios med sina grannar. Alla som bor runtomkring bor likadant som en själv och har samma fördelar och nackdelar vad gäller boendet. På många sätt är det tryggt att veta att när man funderar över något gällande huset kan man bara ringa på hos grannen och fråga om de har någon erfarenhet i frågan.

Å andra sidan kan det kännas jobbigt att man har så liten möjlighet att på egen hand påverka husets utseende. Tycker man att fasaden börjar kännas gammal eller att det kan vara dags att byta ut takpannorna, måste man i regel få med sig hela radhusområdet på tåget innan det kan bli åka av. Ju mer engagerad man är i sin BRF eller samfällighet, desto lättare blir det förstås att få igenom de förändringar man önskar.

Ett fönsterbyte som bevarar radhusets karaktär

För att förändra fasaden på sitt radhus, till exempel genom ett fönsterbyte, krävs att bostadsrättsföreningen gör gemensam sak och byter alla fönster samtidigt. Det ger naturligtvis även ett bättre pris än om alla grannar skulle göra det individuellt. Ett radhusområde är byggt för att se enhetligt ut. Det ligger i hela dess natur. Är man ute efter ett unikt boende som speglar ens personlighet är ett radhus antagligen inte den bästa boendeformen.

Oftast finns en detaljplan som beskriver vilka hänsyn som måste tas gällande radhusens utseende. För att byta fönster krävs normalt bygglov, något man kan ansöka om gemensamt som BRF. Det är viktigt att hänsyn tas till husens och områdets karaktär, och den stil husen är byggda i. Man kan inte sätta vilka fönster som helst i en vacker gammal trettiotalslänga, eller modernistiska 60-talsradhus. Lyckligtvis finns idag ett stort sortiment av svenska kvalitetsfönster för alla typer av stilar som finns representerade i svenska radhus. Det gör det lätt att hitta rätt fönster till just era hus.

Vi hjälper er med fönsterbytet

Om ni inom er förening kommit överens om att det är dags att byta ut fönstren ska ni kontakta oss. Vi kommer kostnadsfritt ut till er och tittar på era hus och gör en bedömning av hur vi kan hjälpa er.

För det första gäller det att hitta den fönstertyp som bäst bevarar byggnadsstilen på era radhus. Vi tittar dessutom på hur vi kan förbättra värmeisoleringen och ljuddämpningen i era hus med hjälp av nya fönster. Energiglas med låga U-värden eller okrossbara säkerhetsglas på bottenvåningen? Inga problem, vi och våra leverantörer tar fram den typ av fönster som behövs för ett lyckat fönsterbyte som både bevarar och förnyar era radhus.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
31 May 2023