Vem står för fönsterskador i en bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening delas ansvaret för olika delar av fastigheten upp mellan bostadsrättsinnehavaren, alltså medlemmen, och föreningen. Generellt kan man säga att det som finns innanför lägenhetens väggar är medlemmens ansvar, och allt utanför är styrelsens ansvar. Offentliga utrymmen, som tvättstugor, samlingslokaler och så vidare, ligger alltså på föreningen medan golv, innerväggar och ås vidare är medlemmens ansvar. Men hur är det med till exempel fönster, som ju i praktiken befinner sig både på insidan och på utsidan av lägenheten?

Genom att kontakta styrelsen i sin förening kan man kanske förvänta sig ett tydligt svar, men det händer att inte ens styrelsen själva vet hur stadgarna ska tolkas

Fönster ligger bokstavligen i gränslandet mellan ute och inne och uppdelningen är inte alltid helt tydlig mellan vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens. I grunden är det vad som står i föreningens stadgar som gäller. Många föreningar väljer att lägga ansvaret för fönsterglas och bågar på medlemmen, men tar ansvaret för fönsterkarmar. Om målning behöver ske på insidan av fönstren är det medlemmens ansvar, men utsidan är föreningens eftersom fönstrens utsidor är en del av fasaden.

Genom att kontakta styrelsen i sin förening kan man kanske förvänta sig ett tydligt svar, men det händer att inte ens styrelsen själva vet hur stadgarna ska tolkas, eftersom de ofta är skrivna på ett ganska omständligt och lite luddigt sätt för att kunna täcka in alla tänkbara scenarior. Ibland uppstår konflikter mellan medlemmar och föreningen utifrån hur stadgarna ska tolkas. I sådana lägen kan det vara bra att koppla in en jurist för att få ett klargörande.

Om ett fönster skadas

Om en ruta går sönder i en lägenhet är det i de allra flesta fall medlemmens eget ansvar. Som nämnts ovan är just rutor och bågar oftast medlemmens ansvar, medan karmarna är föreningens. Så vad händer om en fönsterkarm blir skadad? Ja, då ska ju föreningen betala det. I dessa lägen är det dock inte ovanligt att en förening hävdar att det är medlemmen som genom oaktsamhet orsakat skadan som borde ställas till svars.

Sådana här konflikter är inte ovanliga, och har mycket att göra med vilka som sitter i styrelsen och hur dessa personer väljer att tolka stadgarna. Som medlem ska man dock inte alltid ta styrelsen på orden, utan tycker man att det som står i stadgarna är otydligt och tycker att styrelsens beslut är tveksamt, då ska man ta ärendet till en jurist.

Vem har rätt?

Ett exempel från verkligheten är ett takfönster som täckts med snö och på grund av snötyngden spruckit. Vems är ansvaret? Medlemmen hävdar att det är på grund av bristande underhåll av taket (snöskottning) som skadan uppkommit, medan styrelsen är tveksam och pekar på att ansvaret för rutan ligger på medlemmen och att denne bör bekosta en ny ruta själv.

Vem har rätt? Båda på sätt och vis, men i det här fallet skulle i alla fall vi döma till medlemmens fördel. Visst har denne kunnat se att det samlats snö på rutan och enkelt kunna ta bort det själv, men om man till exempel varit bortrest finns ju inte den möjligheten. Föreningen däremot ansvarar ju för att snöröjning ska ske på taket, något som uppenbarligen inte skett. Därför borde föreningen bekosta den nya rutan.

Ta hjälp av tredje part

Vem som bär ansvaret för en fönsterskada är alltså inte alltid lätt att reda ut. Ledtrådar finns i föreningens stadgar, men dessa är inte alltid lätta att tyda. Ofta hänger det på vilka personer som sitter i styrelsen, hur föreningens ekonomi ser ut och så vidare. Är man missnöjd med föreningens beslut kan det vara värt att kontakta fastighetsförvaltaren eller en jurist för att få hjälp att reda ut ansvaret.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
12 Dec 2023