Tätning av fönster i bostadsrättsförening

Alla fönster måste tätas om emellanåt

Fönsterlister har inte evigt liv och deras kvalitet försämras gradvis med årstidernas växlingar, tills de börjar spricka och smulas sönder. Då uppstår problem med drag, värmeläckage och kallras, och huset gör av med mer energi än nödvändigt. Många bostadsrättsföreningar väljer att lägga ut ansvaret för fönstertätning på medlemmarna själva. Det är en lösning som till förstone verkar rimlig; att täta om fönstren är inte så värst komplicerat och den normalhändige klarar det enkelt själv.

För många föreningar skulle det vara mer ekonomiskt att, när fönstren behöver tätas om, helt enkelt anlita en fönsterfirma som snabbt fixar jobbet

Trots detta är det vanligt att medlemmarna i bostadsrättsföreningen struntar i att täta fönstren. Vissa kommer aldrig iväg för att köpa tätningslister, andra förstår trots instruktionerna på förpackningen inte hur de ska göra, åter andra tätar på fel ställe eller på fel sätt och så vidare. Resultatet blir att många fönster i bostadsrättsföreningen förblir otätade och huset fortsatt dåligt isolerat, vilket leder till högre energikostnader. För många föreningar skulle det vara mer ekonomiskt att, när fönstren behöver tätas om, helt enkelt anlita en fönsterfirma som snabbt fixar jobbet, och samtidigt säkerställer att samtliga fönster i föreningen får en likadan, effektiv tätning.

Gör det enkelt för medlemmarna

Att sätta upp en tätningslist är som sagt ganska enkelt, men det är också enkelt att göra fel. För lite tätning eller fel sorts list gör att tätningen inte uppnår önskad effekt, och för mycket tätning kan göra att det uppstår problem med ventilationen.

Det är mycket viktigt att den som tätar fönstren vet precis vad som gäller. Därför bör en bostadsrättsförening som överlåter tätningen åt sina medlemmar också förse dem med tydliga instruktioner om hur de ska gå tillväga, vilket material som krävs och så vidare. Det kan också vara en idé att köpa in ett större parti tätningslist som man delar ut till hushållen, för att säkerställa att rätt produkter används.

När måste tätningarna bytas ut?

En tätningslist är effektiv i ungefär sju-åtta år, sedan börjar den gradvis bli sämre. När tätningslisterna runt ett fönster helt tappat sin förmåga att isolera kan energiutsläppet ha ökat med så mycket som 40%, något som innebär kraftigt höjda kostnader för föreningen. Det är blandningen av värme och kyla, men också konstant exponering för solljus, som gör att tätningslisten åldras så snabbt. Naturligtvis finns det tätningslister av olika kvalitet, men även de mest högkvalitativa listerna slits med åren och förlorar sin isoleringsförmåga.

Säkerställ effektiv tätning med professionell hjälp

Genom att anlita oss för fönstertätning i er bostadsrättsförening säkerställer ni först och främst att jobbet verkligen blir utfört, på samtliga fönster i samtliga lägenheter. Det gör att ni slipper problem med onödig energiförbrukning och att alla fönster i föreningen garanteras en längre livslängd. Samtidigt besparar ni era medlemmar ett arbete som visserligen är relativt enkelt, men ändå innebär en ansträngning, en gest som framför allt kommer att uppskattas av äldre, barnfamiljer och så vidare. Varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med fönstertätning. Vi är en erfaren fönsterfirma som utför allt sorts fönsterarbete åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privatpersoner.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
13 Sep 2023