Fönsterrenovering

Renovera bostadsrättsföreningens fönster

I vissa fall behöver man inte byta ut slitna fönster. Anlitar ni oss som konsulter får ni alltid veta vad vi tror blir bäst för er och fastigheten. Vi är inte bundna till en särskild firma och kan därför ge helt opartiska råd. 

När det gäller äldre fönster är de ibland tillverkade av så kallat kärnvirke, vilket är ett trä som kommer från trädens mitt och som därför har mycket hög densitet. För fönster är kärnvirke utmärkt do det besitter naturliga vattenavstötande egenskaper. Gamla fönster med kärnvirke kan hålla i över 100 år om man bara underhåller dem.

Materialet är perfekt för att klara alla påfrestningar som ett fönster utsetts för, som till exempel regn, snö och blåst. 


Renovera istället för att köpa nytt

Det finns många fördelar med att renovera fönster som fortfarande fungerar istället för att byta. Det är oftast ekonomiskt mer fördelaktigt för en bostadsrättsförening att renovera fönstren om de har några år kvar att ge. Bortsett från ekonomin finns det även andra fördelar som att husets ursprungliga karaktär och utseende bibehålls. 

Gamla fönster är ofta otäta och släpper ut värme vilket gör att uppvärmningskostnaderna blir onödigt höga.

Vid en fönsterrenovering byts tätningslister ut och värmekostnaderna sjunker och att boende upplever att det blir varmare trots att temperaturen är densamma eftersom draget från fönstren minimeras. Det går också att sätta på glaskassetter med energibesparande och bullereducerande egenskaper på era befintliga fönster. Hela fastigheten blir dessutom snygg och fräsch med renoverade fönster. Detta gäller både invändigt så väl som utvändigt.

Det går att göra en fönsterrenovering under hela året. Entreprenörerna använder så kallade fönsterparaplyer som gör att kylan och blåsten hålls ute under renoveringen.

Våra arbetsmetoder

Hur går då en vanlig fönsterrenovering till? Antingen renoverar man fönstren på plats eller kör man fönsterbågarna till en verkstad för renovering. Fönsterkarmar och ytterbågar slipas fri från färg, kitt och eventuellt skadat trä lagas eller ersätts. Under tiden fönsterbågarna är borta sitter det fönsterparaplyer som stänger ute kyla och blåst.

När det endast återstår friskt virke gör man ett noggrant underarbete genom slipning. Sedan grundoljas fönstret innan det målas i upp till tre lager. Sedan är det dags att montera tillbaka fönstret och eventuellt finjustera hängningen. Eventuellt skadade glas ersätts med nya. En fackmannamässig fönsterrenovering kräver inget underhåll på 8-10 år.

fönsterbyte brf renovering av fönster

Kontakta oss när du är i behov av en fönsterrenovering. Vi kommer då ut och kollar på fönstren tillsammans med dig och lämnar förslag på lämpliga åtgärder. 

Vi hjälper privatpersoner och BRF:er med fönsterrenoveringen