Fönsterrenovering

Renovera bostadsrättsföreningens fönster

I många fall behöver man inte byta ut slitna fönster. När det gäller äldre fönster är de ofta tillverkade av så kallat kärnvirke vilket är ett trä som är speciellt framtagen för fönster och håller generellt sett mycket hög kvalitet.

Dessa fönster är gjorda för att klara alla påfrestningar som ett fönster utsetts för, som till exempel regn, snö och blåst. 


Renovera istället för att köpa nytt

Det finns många fördelar med att renovera sina fönster istället för att byta. Det är oftast ekonomiskt mer fördelaktigt för en bostadsrättsförening att renovera fönstren. Men det finns även andra fördelar som att husets ursprungliga karaktär och utseende bibehålls. Gamla fönster med kärnvirke kan hålla i över 100 år om man bara underhåller dem.

Gamla fönster är ofta otäta och släpper ut värme vilket gör att uppvärmningskostnaderna blir onödigt höga.

Vid en fönsterrenovering byts tätningslister ut och värmekostnaderna sjunker och att boende upplever att det blir varmare trots att temperaturen är densamma eftersom draget från fönstren minimeras. Hela fastigheten blir dessutom snygg och fräsch med renoverade fönster. Detta gäller både invändigt så väl som utvändigt.

Det går att göra en fönsterrenovering under hela året. Så kallade fönsterparaplyer som gör att kylan och blåsten hålls ute under renoveringen.

Våra arbetsmetoder

Hur går då en vanlig fönsterrenovering till? Antingen renoverar man fönstren på plats  eller kör man fönsterbågarna till verkstaden för renovering. Fönsterkarmar och ytterbågar slipas fri från färg, kitt och eventuellt skadat trä lagas eller ersätts. Under tiden fönsterbågarna är borta sitter det fönsterparaplyer som stänger ute kyla och blåst.

När det endast återstår friskt virke gör man ett noggrant underarbete genom slipning. Sedan grundoljas fönstret innan det målas i upp till tre lager. Sedan är det dags att montera tillbaka fönstret och eventuellt finjustera hängningen. Eventuellt skadade glas ersätts med nya. En fackmannamässig fönsterrenovering kräver inget underhåll på 8-10 år.

fönsterbyte brf renovering av fönster

Kontakta oss när du är i behov av en fönsterrenovering. Vi kommer då ut och kollar på fönstren tillsammans med dig och lämnar förslag på lämpliga åtgärder. Självklart är besöket kostnadsfritt.

Vi hjälper privatpersoner och BRF:er med fönsterrenoveringen