Skydda fönstren mot fåglar - och fåglarna mot fönstren

Att fåglar flyger in i fönster och i värsta fall skadas eller dör är ett oerhört vanligt problem, antagligen vanligare än du tror. Naturskyddsorganisationer uppskattar att flera miljarder fåglar dör världen över varje år efter att ha flugit rakt in i ett fönster de inte kunnat upptäcka. Antingen dör de av kollisionen, eller så tuppar de av och blir liggande på marken, där de blir ett lätt byte för rovdjur som katter eller större rovfåglar.

”Problemen kan vara riktigt stora. Vissa husägare och även folk som bor i lägenhet kan rapportera om tiotals kollisioner varje dag, varav flera resulterar i dödsfall. Ofta resulterar det ju också i svårreparerade skador på fönstren. Självklart måste man göra något åt en sådan situation”

Fågeln som kommer farande förstår inte att det genomskinliga fönstret inte går att flyga igenom. Kanske ser den rakt genom lägenheten, ut genom ett fönster på andra sidan huset, och upplever att det finns en tunnel den kan flyga igenom. Eller så blir den intresserad av en växt i fönstret och vill flyga dit och ta sig en titt. Beroende på hur långt fågeln har till fönstret får den upp mer eller mindre fart, och om kollisionen sker i alltför hög hastighet blir det mer än vad den klarar av. Men det kan också hända att den klarar sig undan med blotta förskräckelsen. Det är dock tveksamt om den drar lärdom av upplevelsen till nästa gång.

Reflektioner drar fåglar till sig

En annan vanlig anledning till att fåglar flyger in i fönster är att en bit himmel eller kanske några träd reflekteras i rutan. Fåglarna vill ta sig till en lockande gren eller flyga uppåt i det blå, och kan såklart inte gissa att det som ser så lockande ut kan vara hårt och ogenomträngligt. Så länge vi människor har tillverkat fönster och installerat dem i våra hus har detta varit ett problem, både för fåglarna och för oss, men mest för fåglarna förstås. Innan vi hade fönster, när vi bara hade vädringsöppningar i husen, flög fåglarna in i husen i stället. Ett problem man löste genom att till exempel spänna ett nät över vädringshålen.

Att sätta upp ett nät för fönstren är en av lösningarna som även moderna människor tar till för att skydda de fåglar som flyger mot fönstren. För problemen kan vara riktigt stora. Vissa husägare och även folk som bor i lägenhet kan rapportera om tiotals kollisioner varje dag, varav flera resulterar i dödsfall. Ofta resulterar det ju också i svårreparerade skador på fönstren. Självklart måste man göra något åt en sådan situation. Lyckligtvis finns det några knep du kan prova på om du har problem med att fåglar flyger in i ett eller flera av fönstren där hemma.

UV-mönster avskräcker småfåglar

Fåglar kan uppfatta UV-ljus. Genom att sätta upp en specialtillverkad film på fönstret, som både reflekterar och absorberar UV-strålningen i speciella mönster, kan vissa fåglar se mönstret på rutan samtidigt som det är helt osynligt för oss människor. De forskare som utvecklade metoden trodde att alla fåglar skulle kunna se mönstren och att problemen med kolliderande fåglar helt skulle försvinna.

Dock visade det sig att det endast var vissa fåglar som avskräcktes av mönstren. Anledningen är att olika fågelarter ser UV-ljus lite olika. Det är endast de fåglar som kan uppfatta kortvågigt UV-ljus som ser mönstren, vilket framför allt är småfåglar som tättingar. Större fåglar som duvor, rovfåglar och kråkor ser mönstren mycket otydligt eller inte alls. Då är det bättre att sätta upp remsor av tejp i fönstren, antingen vertikalt eller horisontellt. Det blir ju inte särskilt snyggt, men om problemen är stora kan det kanske vara värt det.

Andra lösningar

Det finns dock enklare lösningar än UV-reflekterande mönster och tejp. Genom att ha persiennerna nedfällda förhindrar du att fåglarna flyger in i fönstren, och fördragna gardiner har samma effekt. Naturligtvis kan man ju inte ha persienner och gardiner fördragna hela tiden, men ta för vana att täcka de utsatta fönstren med något när du är på jobbet eller är bortrest.

Växter i fönstret kan vara en annan orsak att fåglarna flyger mot fönstren. Har du ett olycksdrabbat fönster där det står en växt, pröva att ta bort den ett tag för att se om problemen försvinner. Se också till att dörrar längre in i rummet är stängda, så att fåglarna inte ser rakt genom lägenheten och tror att de kan flyga igenom den.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
25 Jul 2019