Okrossbara fönster - allt du behöver veta

Har du någonsin funderat på okrossbara fönster, hur sådana fungerar, vad de kostar och varför en sådan investering skulle kunna vara sund att göra? Vi har tänkt svara på dessa frågor och där vi säger: okrossbara fönster - allt du behöver veta.

Okrossbara fönster har blivit ett allt vanligare val i Sverige. Glaset är gjort av polykarbonat och det leder i sin tur till att det - nästintill - är omöjligt att krossa. Det spelar ingen roll om det handlar om en spark, om att någon kastar en gatsten eller om man på något annat sätt försöker forcera glasrutan: den står emot allt.

Polykarbonatskivan är ungefär 300 gånger så starkt som en vanlig glasruta. Det ger trygghet, det ger en ökad säkerhet och det ger också en enklare skötsel och underhåll. Det senare förklaras av att okrossbara glas även utrustas med en tunn hinna av kisel; något som gör att repor, smuts och slitage inte uppkommer lika lätt - och om det sker så är det enklare att få bort.

Enklare skötsel och längre hållbarhet

Samtidigt så finns även en annan fördel. Många butiker och verksamheter har problem med sabotage i form av klotter. Genom att okrossbart glas är tillverkad med nanoteknik så fäster inte kemikalier lika lätt - graffiti tenderar att bli väldigt lös i kanterna och dessutom, som vid fallet med övrig smuts, enklare att sanera bort. Detsamma gäller för andra kemikalier dit vi exempelvis kan räkna avgaser från bilar och olja inte alls fäster på samma sätt som vid normala fönster.

Även UV-skydd ska nämnas då det uppgår till ett skydd motsvarande 99.96% och där detta dels skyddar bra mot exponering av farliga UV-strålar och där dels också blekning och annat motas i grind. En estimerad livslängd ligger på närmare 40 år - vilket är vida överlägset vanliga fönster. Den enda nackdelen ligger i priset. Okrossbara glas bär en högre kostnad än vad vanliga fönster gör. Vilket också är naturligt, med tanke på vad man får för pengarna.

Okrossbara fönster -vilka köper sådana?

Primärt så handlar kundkretsen om företagare och verksamheter som vill ha ett extra - och snyggt - skydd. Istället för att investera i galler eller jalusier så väljer man denna lösning och får därigenom ett utmärkt skydd utan att tvingas göra avkall på det estetiska. Okrossbara glas har blivit en självklar lösning för många butiker som ligger i centrala delar av städer och där man normalt kan ha problem med både skadegörelse och med sabotage. Där är den stora målgruppen.

Men, idag ser man även att många privatpersoner väljer denna lösning. Sverige har, enligt mångas upplevelse, blivit hårdare och mer brutalt. Många känner att de vill ha extra skydd och extra trygghet. Man investerar i okrossbara fönster och får därigenom en större trygghet. Detsamma gäller för andra lösningar som exempelvis larm, säkerhetsdörrar och kameraövervakning.

Många känner sig mer otrygga och upplever att man måste agera på egen hand för att skydda sig själv, den egna familjen och den privata egendomen. Där fyller okrossbara fönster en viktig funktion och inte mycket tyder på att det är något som kommer att dämpas med tiden. Tvärtom. Fler prioriterar den egna säkerheten och det kommer, med all säkerhet, att leda till en ökad efterfrågan för denna lösning.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
5 Jan 2021