Måste alla föreningen byta fönster vid ett fönsterbyte?

Det korta svaret är att ja, alla måste byta fönster vid ett fönsterbyte. Nedan följer ett längre svar.

De som bor i bostadsrätt tillhör en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen består av alla de människor som bor i samma hus som du. Tillsammans bestämmer ni vad föreningen skall ägna sig åt.

I varje bostadsrättsförening finns en styrelse som tar hand om och beslutar om sådant som dyker upp i form av underhåll och investeringar. Styrelsen har mer att säga till om. Att sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse är ett ganska tidskrävande och arbetsamt.

Bostadsrättsföreningen har ansvar för huset medan du ansvarar för din lägenhet. Allt som har att göra med fasaden, det vill säga balkonger, dörrar och fönster bestämmer bostadsrättsföreningen om. Stora förändringar som rör fasaden behöver röstas igenom av minst två tredjedelar av medlemmar i föreningen men alla beslut behöver inte röstas igenom på samma sätt. Ibland kan styrelsen själva besluta om förändringar som till exempel med fönsterbyten.

Om du inte sitter i styrelsen men vill ändra på något så kan du lägga ett förslag som styrelsen tar upp på sitt möte och diskuterar.

Om du inte vill byta fönster i din bostadsrätt

Om du inte vill att ni ska byta fönster kan du lämna in en överklagan men den kommer antagligen inte leda någon vart. Man kan yrka på att det handlar om en stor ombyggnad av fasaden och att två tredjedelar av alla medlemmar måste godkänna fönsterbytet för att det skall bli av. När detta hänt i andra fall så har det hovrätten konstaterat att fönsterbyte inte är en stor ombyggnad.

Du får trösta dig med att de flesta fönsterbyten leder till lägre energikostnader på sikt och att alla fönster behöver bytas förr eller senare. Istället för att vara fientligt inställd kan du också komma med förslag på andra lösningar. Idag finns det rutor man kan sätta på de befintliga rutorna som sänker U-värdet och minskar bullret från utsidan. Det kan kanske vara en investering som gör att era gamla fönster klarar sig några år till.

Vill du byta fönster själv i din bostadsrätt?

Som boende i bostadsrätt är fasaden, som sagt, inget som du kan bestämma över själv. Du måste ha ett godkännande från bostadsföreningen och styrelsen och det är högst ovanligt att få det för att byta enstaka fönster. Om du väljer att byta fönster utan styrelsens godkännande räknas det som egenmäktigt förfarande och kan resultera i att du blir av med din bostadsrätt. Du kan renovera på insidan men utsidan måste vara enhetlig.

Vill du sätta in spröjs eller göra den typen av mindre förändringar så brukar det finnas lösningar som man klistrar fast på insidan fönstren. Det är inte riktigt samma sak men det kanske gör att du trivs lite bättre i din lägenhet.

Vad får man göra i en bostadsrätt?

Du har stora friheter när du bor i bostadsrätt och kan ändra och göra om nästan hur mycket du vill i din egen lägenhet så länge du inte river bärande väggar och använder certifierade hantverkare när det kommer till el- och vatteninstallationer. Det är bättre att tänka på vad man får göra än vad man inte får göra.

Om du är ute efter en förändring så gör vanlig målarfärg mycket. Vill du göra en större renovering kan du byta golv. Du får ändra i ditt kök nästan hur mycket du vill och kan byta stommar och luckor samt kakla om. Att göra fräscha upp sin lägenhet gör också att värdet på lägenheten stiger.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
12 Jan 2022