Ljudisolerande fönster | En guide

Bättre inomhus miljö med ljudisolerande fönster

Fönstren i våra hus släpper in ljus och låter oss se världen utanför. De flesta av oss skulle inte kunna tänka sig att bo ett hus eller en lägenhet utan fönster. Samtidigt är fönstren husets svaga punkt vad gäller buller och värmeläckage. Det går inte att komma ifrån att en stor del av den varmluft som läcker från ett hus tar sig ut via fönstren. Genom fönstren tar sig också de ljud vi klassar som buller med lätthet in i våra bostäder.

”Det går att förbättra ljudisoleringen i sin bostad, antingen genom att installera nya fönster, eller genom att modifiera de gamla”

Buller är vad vi kallar alla de oönskade ljud som omger oss. Vi är alla olika känsliga för buller. En del bor precis intill en motorväg och lär sig filtrera bort ljuden från däck och motorer som far förbi, andra blir tokiga bara av ljudet från grannens gräsklippare ute på landet. Alla är vi väl dock överens om att vi ibland känner ett behov av bättre bullerisolering i våra fönster, speciellt på nätterna. Lyckligtvis går det att förbättra ljudisoleringen i sin bostad, antingen genom att installera nya fönster, eller genom att modifiera de gamla.

Bullerreduktion och U-värde

Det finns två mätsystem för att beskriva ett fönsters isolerande förmåga. För buller anges ett Rw-värde, som är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering. Ett vanligt tvåglasfönster brukar ha ett värde på 25 dB Rw. Genom olika bullerreducerande åtgärder kan man höja värdet betydligt, i vissa fall upp till 42 dB Rw.

Värmeisolering anges med ett U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter fönster när temperaturskillnaden mellan inne och ute är en grad. Här vill man ha ett så lågt värde som möjligt, i motsats till Rw-värdet för buller. Moderna fönster har ofta kvaliteter som både ger bra Rw- och U-värden i kombination.

Kombinera olika tjocklek på glasen

En bra metod för att minska bullernivåerna utifrån är att använda sig av olika tjocklekar på glasrutorna, till exempel en tunnare ruta ytterst på 4 mm och en på 6 mm innanför den. Det gör att ljudnivåerna i viss mån blir ”fångade” mellan rutorna och inte slipper igenom, till skillnad från när rutorna är lika tjocka.

Några metoder för att förbättra befintliga fönster

Det är inte alltid nödvändigt att byta ut fönstren för att förbättra ljudisoleringen, även om det ibland kanske är den lättaste lösningen. Men vill man av estetiska eller andra praktiska skäl behålla sina gamla fönster kan dessa modifieras på olika sätt. Det vanligaste är att sätta in en extra ruta, eller att byta ut alla rutorna.

Det vanligaste är då att man sätter in någon form av tvåglasruta med argongas. Har man ett fönster mot en balkong, eller ett fönster på nedre botten av ett hus och det inte finns behov av att öppna fönstret, kan man också välja att helt ta bort bågen och sätta nya rutor direkt i karmen. Detta ger en stor förbättring av bullerreduktionen, eftersom man tar bort möjligheten för ljudet att tränga in i mellanrummen mellan båge och karm.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersoner med fönsterbytet eller isoleringen

Ring oss så kommer vi ut och tittar på dina fönster, mäter bullernivåer och hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att minska bullernivåerna i din bostad. Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vi erbjuda ett förmånligt pris på ett fönsterbyte för hela föreningen, något som förbättrar inomhusmiljön för de boende och dessutom hjälper till att sänka föreningens energikostnader.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
8 Feb 2021